T A K D İ M 

 
 
 

 

 

 

 

I- GİRİŞ  :
1994 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca yaptırılarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 216. maddesi gereğince “Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon Akçaabat Darıca Eğitim Merkezi Müdürlüğü” olarak Diyanet İşleri Başkanlığının 13/07/1994 tarihli ve 414 sayılı onayı ile hizmete açılmıştır. Müdürlüğümüzün ismi 03/05/2010 tarihli ve  182 sayılı onayla "Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon Eğitim Merkezi Müdürlüğü" olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 11/07/2014 tarihli ve 3585 sayılı onayı ile "Diyanet İşleri Başkanlığı Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir.

  II- YÜRÜTTÜĞÜ HİZMETLER:
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğünde; İl ve İlçe Müftülük personelleri (Müftü, Vaiz, Şef, Memur, İmam-Hatip vb.) için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 ve 221. maddelerinde öngörüldüğü şekilde “Hizmet İçi Eğitim Kurs”ları düzenlenmektedir. Bu kurslar, Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerde belirtilen esaslar dahilinde yürütülür.
 

 

Şenol TİRYAKİ

Dini Yüksek İhtisas
Merkezi Müdürü
 
 

İlk defa, 17 - 21 Kasım 1997 tarihleri arasında İlçe Müftüleri için düzenlenen hizmet içi eğitim kursu ile hizmete başlamıştır. Daha sonra 24/11/1997 – 26/12/1997 tarihleri arasında imam-hatipler için düzenlenen hizmet içi eğitim kursu ile devam etmiştir. Periyodik olarak çeşitli hizmet içi eğitim kursları devam etmektedir.

İhtisas kursuna Diyanet İşleri Başkanlığı  personelinden  İlahiyat  Fakültesi  mezunları   arasından  sınavla  seçilerek müftü ,  vaiz veya üst görevlere eleman yetiştiren bir hizmet içi eğitim kurumudur. Belirtilen bu görevlere talip olmak için ihtisas kursundan mezun olunması zorunludur. İhtisas kursları; seçilen personel için 30 ay süreli, kesintisiz ve sürekli eğitim faaliyeti yürütmektedir.

Hizmet içi eğitim ihtisas kursiyerleri 30 aylık bir eğitim yapmak üzere tayinleri ile birlikte Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğüne atanmaktadırlar. İhtisas kurslarının ilk 9 ayı hazırlık bölümü, 21 ayı ise ihtisas bölümüdür.  Her üç ay sonunda dönem sınavı yapılmaktadır. Bu sınavlarda başarılı olanlar ihtisas kursuna devam etmektedir. Başarısız olanlar ise, önceki unvanla asli görevine iade edilir. 

- 30/10/2000 - 30/05/2003 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 1. dönem ihtisas kursu,
- 07/10/2002 - 30/03/2005 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 2. dönem ihtisas kursu, 
- 22/09/2003 - 22/03/2006 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 3. dönem ihtisas kursu, 
- 20/09/2004 - 20/03/2007 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 4. dönem ihtisas kursu,
- 07/11/2005 - 07/05/2008 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 5. dönem ihtisas kursu,  
- 06/11/2006 - 20/07/2009 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 6. dönem ihtisas kursu, 
- 05/11/2007 - 04/06/2010 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 7. dönem ihtisas kursu,
- 19/10/2009 - 22/06/2012 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 8. dönem ihtisas kursu,
-
04/10/2010 - 05/07/2013 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 9. dönem ihtisas kursu, 
-
03/10/2011 - 16/05/2014 tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 10. dönem ihtisas kursu,
- 17/09/2012 - 12/06/2015
tarihleri arasında açılan hizmet içi eğitim 11. dönem ihtisas kursu sona ermiştir.
- 09/09/2013 tarihinde açılan hizmet içi eğitim 
12. dönem ihtisas kursu,
- 01/09/2014 tarihinde açılan hizmet içi eğitim  13. dönem ihtisas kursu
- 24/08/2015 tarihinde açılan hizmet içi eğitim 
14. dönem ihtisas kursu eğitim öğretim faaliyetine devam etmektedir. 

 III- YAPISI:

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı taşra İl kuruluşudur.

 IV- KADRO VE PERSONEL DURUMU:
24/08/2015 tarihi itibariyle Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde 1 Müdür ve buna bağlı olarak  1 Şube Müdürü, 8 Eğitim Görevlisi, 1 4/B Sözleşmeli Yabancı Eğitici,  1 Eğitim Uzmanı, 1 Şef, 5 Veri Hazırlama ve Kontrol İşlemeni, 1 Teknisyen, 1 Şoför, 7 Hizmetli, 1 Aşçı, 1 Kaloriferci, 4 kursiyer Cezaevi Vaizi, 17 kursiyer Vaiz,  1 kursiyer Murakıp, 3 kursiyer Kur'an Kursu Öğreticisi, 33 kursiyer İmam Hatip, 11 kursiyer Müezzin Kayyım olmak üzere toplam 98 personel bulunmaktadır.

  V- GÖREVLERİ:   
Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan eğitim programlarını uygulamak; Kursların başında seviye tespit sınavı, sonunda da değerlendirme sınavı yaparak kursiyerlerin başarı derecelerini ölçmek ve derlendirmek; Derslerin ve mesleki uygulamaların müfredat programına ve ders planlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak; Kurs sonunda verilecek belgeler ile kurs ve eğitim merkeziyle diğer evrak ve belgeleri düzenlemek; Kursiyerlerin iaşe ve ibate hizmetlerini yürütmek, mali ve özlük hakları ile ilgili işlemlerini yapmak;  Eğitim Merkezi personelinin kadro, atama, nakil, sicil, emeklilik ve diğer özlük işlemlerini yürütmek;  Her türlü tahakkuk, tediye ve mali işlerle ilgili hizmetleri yürütmek;  Taşınır mallar ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek; Eğitim Merkezinin kütüphane ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek; Eğitim Merkezinin giriş ve çıkışlarının kontrolünü sağlamak, yangın ve sabotaja karşı tedbirler ile diğer koruyucu güvenlik tedbirlerini almak; sivil savunma ile ilgili program ve alarmları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak; Mesleki uygulamalar için Müftülüklerle işbirliği yapmak; Eğitim ve öğretimle ilgili olarak her yıl sonunda yıllık faaliyet raporu hazırlamak, kurslar ve kursiyerlerle ilgili yıllık istatistiki bilgileri hazırlayıp Diyanet İşleri Başkanlığına göndermek. 

Kısaca; Diyanet İşleri Başkanlığı hizmetlerini en iyi şekilde yürütülmesi için kuruluşun her kademesinde görevli personelin eğitilmesini ve mesleğe intibakını sağlamak,  verimliğini artırmak ve üst görevlere hazırlamak amacıyla kurulan eğitim merkezinin görevi, Başkanlıkça hazırlanan eğitim programlarını uygulamaktır.

 VI- HİZMET BİNASI VE ARAÇ DURUMU: 

 a)  Hizmet Binası:
1994 yılında inşa edilen hizmet binası  betonarme, 3 blok, 3 kat olup ihtiyaca cevap vermektedir. Binanın zemin katında; kalorifer dairesi, çamaşırhane, mescit, spor odası, ütü odası, tuvalet ve banyolar,  teknisyen odası, giriş katında; danışma, çayhane, mutfak, idare, konferans salonu,  fotokopi odası,  ikinci katında; yatakhaneler, sınıflar, üçüncü katında; yine yatakhaneler, kütüphane bulunmaktadır. Yatakhane bölümleri 67 yatak kapasitesine sahiptir.

 b)  Hizmet Aracı
Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğümüze ait 61 KK 922 plakalı Renault Megane hizmet aracı ile Türkiye Diyanet Vakfına ait Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğümüze tahsisli 06 DS 2785 plakalı minibüs hizmet aracı vardır.  
           

 
 
        Tel: (0462) 2682569  -  Faks: (0462) 2682362
trabzon.egitim@diyanet.gov.tr  -  trabzonegitim@ttnet.net.tr 
Darıca Mahallesi Orta-B Kümesi Küme Evleri No:9  P.K.:04   61300  Akçaabat/TRABZON