Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
 

S. NO

HİZMETİN ADI

    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

 HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Dini Soruların  Cevaplandırılması

Sözlü, yazılı ve elektronik olarak yapılmaktadır.

15  gün

Not: Sözlü sorular anında cevaplandırılır.

2

Memur Kimliği talebinde

a) Fotoğraf bir adet (son 6 ay içinde  çekilmiş 4,5X6,5 ebadında)

15 gün

b) T.C.Kimlik No, Emekli Sicil No ve Kurum Sicil No'sunu belirtir yazılı beyanı,

3

Çalışan personelin pasaport talep formu müracaatında

a) Nüfus cüzdan sureti ( Cüzdan seri No. T.C. Kimlik no bulunan ve son on yıl içinde alınmış olan)

5 gün

b) Pasaport almak istediği kişilerin son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğrafı,

c) Pasaport almak istediği kişilerin adlarını ve yanında yaşadıklarını ve ayrı ayrı pasaport almak istediğini ve daha önce pasaport alıp almadığına ve ikamet adresini beyanına dair yazılı pasaport talep formu.

4

Emekli veya görevden ayrılanların pasaport belgesi müracaatında

a) Emekli veya görevden ayrıldığı tarihteki görev yerini ve en son ikamet adresini ve T.C. Kimlik numarasını belirtir pasaport müracaat belgesi yazılı beyanı,

5 gün

b) Eşi, kızı veya çocuklarının müracaatında memurun eşi ve çocuğu olduğunu, T. C. Kimlik numarasını belirtir yazılı pasaport talep belgesi beyanı. 

5

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı  Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı işe başlayanların bildirim ve tescili 


Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı Kanun  4 /1 md. (a) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"

Not: İşe Başlamadan en az 1 gün önce

 

1 gün

6

İlk defa veya yeniden 5510 sayılı  Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı (memur) işe başlayanların bildirim ve tescili


Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 sayılı  Kanun  4/1 md. (c) bendi uyarınca) "İşe Giriş Bildirgesi"

Not: Başlama tarihinden itibaren 10 gün içinde

 

1 gün

7

İşten Çıkış Bildirgesi
5510 sayılı  Kanunun 4. maddesi birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişiklikleri (İstifa, göreve son, sözleşmenin feshi, nakil, kurum dışı nakil, aylıksız izin, askerlik, geçici olarak görevden uzaklaştırma ve vb.)

Sosyal Güvenlik Kurumuna (5510 s. Kanun  4/1 md. (a) ve (c) bendi kapsamında çalışanların durum değişikliği bu durum meydana geldiği tarih itibariyle bildirim belgesi  "İşten Çıkış Bildirgesi"

Not: 10 gün içinde

 

1 gün

8

Doğum Yardımı

a) Dilekçe,

15 gün

b) Doğum Raporu,

c) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

d) Nüfus Kayıt Örneği,

9

Ölüm Yardımı

a) Dilekçe,

15 gün

b) Ölüm Raporu,

c) Veraset İlamı,

10

Bilgi Edinme ve Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

Dilekçe

15 gün

Başvuru sırasında belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

  İlk Müracaat Yeri :  Trabzon Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü   İkinci Müracaat Yeri :  Trabzon Valiliği
  İsim :  Şenol TİRYAKİ   İsim :  Ayhan YAZGAN
  Unvan :  Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü   Unvan :  Vali Yardımcısı
  Adres :  Darıca Mahallesi Orta-B Kümesi Küme Evleri   Adres :  Trabzon Valiliği Hükümet Konağı
       No:09 PK:04    61300 Akçaabat / TRABZON        61000  TRABZON
  Telefon :  (0 462) 268 25 69 -268 25 68   Telefon :  (0 462) 230 19 66
  Faks :  (0 462) 268 23 62   Faks :  (0 462) 230 19 64
  e-Posta :  trabzon.egitim@diyanet.gov.tr -   e-Posta :  valilikbim@trabzon.gov.tr -
       trabzonegitim@ttmail.com        trabzon@trabzon.gov.tr
 
 

 Tel: (0462) 2682569  -  Faks: (0462) 2682362
trabzon.egitim@diyanet.gov.tr  -  trabzonegitim@ttnet.net.tr 
Darıca Mahallesi Orta-B Kümesi Küme Evleri No:9  P.K.:04   61300  Akçaabat/TRABZON